La Directora

Cuca Navarro és la Directora del centre CN Pilates

Cuca Navarro

Cuca Navarro és professora certificada en el model original del Mètode Pilates, sota la tutela dels grans mestres Javier Pérez Pont (Contrology Club Barcelona ®) i Sari Mejía Santo (Romana’s Pilates ® True Pilates New York).

És una dels pocs més de 50 professors certificats per Romana’s Pilates ® a Espanya. Romana’s Pilates ® és l’únic títol original i fidel al mètode creat per J.H. Pilates.

Des de l’obtenció del seu certificat treballa com a professora en diferents estudis Romana’s Pilates, entre ells, el Contrology Club Barcelona, al costat del gran mestre Javier Pérez Pont.

En contínua formació per perfeccionar les seves habilitats i coneixements, viatja al voltant del món assistint a seminaris i realitza anualment el CPE de Romana’s Pilates® (Continuing Education Program), curs anual de reciclatge professional.

“Sóc professora certificada en el model original del Mètode Pilates per la prestigiosa escola Romana’s Pilates®. Segueixo les directrius del mètode original, procurant transmetre els principis fonamentals als meus clients. La meva persistent atenció al detall i la reserca de la perfecció porta als meus clients els seus resultats.

El meu profund agraïment i admiració al meu mentor Javier Pérez Pont, que m’ha ensenyat de la mateixa manera que Romana Kryzanowska li va ensenyar a ell, i del que segueixo aprenent cada dia.”